Inspectie due diligence

Inspectie due diligence

Locatie-inspecties in het kader van een due diligence onderzoek op diverse locaties in Brabant en Gelderland (uitgevoerd voor het aandachtsveld ‘environment’). (2013 iov vastgoedonderneming)
Asbestkansenkaarten

Asbestkansenkaarten

Samenstellen asbestsignaleringskaarten volgens de methode Asbest in Kaart voor provincie Noord-Holland, Haarlem en Nieuwegein. (2007-2008 iov diverse overheden)
Risicobeoordeling onderhoud waterwegen

Risicobeoordeling onderhoud waterwegen

Quick scan van beschikbare data, op basis waarvan waterbodemonderzoek in het kader van groot onderhoud van waterwegen in de provincies Noord-Brabant en Gelderland is opgezet. (2010 iov provincies Noord-Brabant en Gelderland)
Asbest op spooremplacementen

Asbest op spooremplacementen

Historisch onderzoek naar de aanwezigheid van asbest op spooremplacementen. Steekproef en analyse, alsmede literatuur- en archiefonderzoek en het ontwikkelen van een ‘asbest profiel’. (2010-2012 iov SBNS)
Asbestonderzoek CS Amsterdam

Asbestonderzoek CS Amsterdam

Historisch onderzoek naar de toepassing van asbesthoudende materialen in het stationsgebouw van het Centraal Station van Amsterdam. (2013 iov VOF Stationseiland)