Wat doet Metz Onderzoek voor u?

(Historisch) onderzoek

Voor het uitvoeren van verbouwingen of uitbreidingen, de verkoop van percelen, of gebiedsontwikkeling is voorafgaand kennis vereist over (onder meer) mogelijke verontreiniging in de bodem, de aanwezigheid van asbest in gebouwen, of de cultuurhistorische waarde van panden en stadsgezichten.

Lees meer

Metz Onderzoek voorziet in het toegespitste onderzoek dat deze kennis naar boven brengt en inzichtelijk presenteert. Daarbij worden risico’s maar ook oplossingen en kansen expliciet benoemd. Door tijdig gedegen onderzoek te doen, vormt u mogelijke struikelblokken uit het verleden om tot bouwstenen voor huidige ontwikkelingen.

Dataverzameling en -analyse

Het verzamelen en duiden van data is van groot belang voor plan- en besluitvorming. Metz Onderzoek is zeer bedreven in het achterhalen en ontsluiten van zowel digitale dataverzamelingen, als van in het archief ‘verborgen’ bronnen.

Lees meer

Databases en (geografische) informatiesystemen behoren tot de vaste kost, maar ook met de verschillende toegangen en indexen op lijfelijke informatiebewaarplaatsen kan Metz Onderzoek uit de voeten. Door snel over informatie te kunnen beschikken, en daarbij het kaf van het koren te scheiden, wordt op doelmatige wijze een goede basis voor (nader) onderzoek gelegd.

Risicobeoordeling

Op basis van dataverzameling, (historisch) onderzoek en analyse is het mogelijk uitspraken te doen over mogelijke risico’s met betrekking tot, bijvoorbeeld, bodemverontreiniging.

Leer meer

Voor de aankoop van gebouwen of percelen, of voor het ten uitvoer brengen van verbouwingen en andere ontwikkelingen, is het van belang een zo goed mogelijk inzicht te verkrijgen in deze risico’s. Metz Onderzoek brengt deze risico’s voor u zo expliciet mogelijk in kaart, en geeft daarbij advies over hoe om te gaan met deze risico’s.

Werkterrein

 

 

Bodem

Metz Onderzoek voert historisch vooronderzoek uit conform NEN 5725, en beschikt daarbij over de expertise voor het beoordelen van bodemonderzoeken. Metz Onderzoek biedt overheden ondersteuning bij het ontwikkelen en implementeren van bodembeleid.

Cultureel Erfgoed

Metz Onderzoek brengt cultuurhistorische waarden in kaart en adviseert over mitigerende maatregelen. Tevens verzorgt zij de inpassing van cultureel erfgoed in (bestemmings-)plannen, en voert zij (beschrijvend) historisch onderzoek uit naar waardevolle objecten of landschappen.

Asbest

Metz Onderzoek voert historisch vooronderzoek uit conform NEN 5707, en vervaardigt asbestkansenkaarten voor overheden (bodem, brandweer).

En…

Metz Onderzoek is gespecialiseerd op het gebied van bodem, asbest en cultureel erfgoed, maar de blik is ook altijd gericht op velden buiten deze expertises. Informeer dus naar de mogelijkheden. Samen komen we wellicht tot een goed plan.

Over Metz Onderzoek

Metz Onderzoek, dat ben ik. Mijn naam is Gerard Metz. Na ruim dertien jaar ervaring op te hebben gedaan bij eerst een klein en daarna een zeer groot onderzoeks- en adviesbureau ben ik in 2014 voor mezelf begonnen.

Tot mijn kernkwaliteiten behoren het snel achterhalen en inzichtelijk maken van informatie en het uitvoeren van gedegen onderzoek. Daarbij hanteer ik een vlotte pen. Verder werk ik resultaatgericht en heb ik veel ervaring met projectmatig werken.
Een goede klantrelatie vind ik erg belangrijk. Door mijn werk heb ik veel ervaring met het werken zowel voor (grote) ambtelijke organisaties als voor particulieren. Zo heb ik een goed gevoel ontwikkeld voor (politieke) verhoudingen.

Ik hoop dat ik iets voor u betekenen kan!

Referentieprojecten

Contact

Metz Onderzoek

E: info@metz-onderzoek.nl

T: 06-33907940

 

Tijgerstraat 209

6531ME Nijmegen

 

Metz Onderzoek is een handelsnaam van De Firma Metz

KvK-nr.: 61449970

BTW-nr.: NL110224358B02

 

Website: De Firma Metz 2014

Foto’s ‘Werkterrein’ en portret: Voskens Fotografie