States en stinzen Fryslân

Inventarisatie van alle bekend zijnde states en stinzen (vroegere versterkte boerenhuizen) binnen de provincie. Hierbij zijn de actuele contouren van de (voormalige) locaties bepaald, en is aanvullend literatuuronderzoek uitgevoerd. De inventarisatie is onderdeel van de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Fryslân.
(2009 iov Provinsje Fryslân)

Vaardigheden

Gepubliceerd op

8 oktober 2014