Stortplaats Leegveld

Stortplaats Leegveld

Historisch onderzoek stortplaats Leegveld Deurne. Uitgebreid en diepgravend bronnenonderzoek naar stortplaats met cyanidehoudend afval in buitengebied Deurne (Kempen). Tevens uitgebreid digitaal archief van aangetroffen bronnen opgezet. (2017 iov Provincie...
Ondersteuning op maat

Ondersteuning op maat

België: Ondersteuning op Maat. Vervollediging gemeentelijke inventarisatie risicogronden Vlaanderen. Het analyseren van bekend zijnde informatie en het geven van advies over mogelijke verbeteracties. De voorbereiding van inventarisaties, het beheer van databestanden...
Afhandeling spoedlocaties Utrecht

Afhandeling spoedlocaties Utrecht

Historisch onderzoek naar 120 locaties in de provincie in het kader van de afhandeling van de Spoedlocaties op basis van de uitkomsten van het zogenaamde FOCUS-onderzoek. (2008 iov provincie...
States en stinzen Fryslân

States en stinzen Fryslân

Inventarisatie van alle bekend zijnde states en stinzen (vroegere versterkte boerenhuizen) binnen de provincie. Hierbij zijn de actuele contouren van de (voormalige) locaties bepaald, en is aanvullend literatuuronderzoek uitgevoerd. De inventarisatie is onderdeel van...
Wederopbouwwijken Fryslân

Wederopbouwwijken Fryslân

Inventarisatie uitgevoerd van de wederopbouwwijken in de dorpen en steden in de provincie. Door een vergelijking van kaartmateriaal uit verschillende jaren zijn de contouren van de tussen 1930 en 1970 gebouwde wederopbouwwijken bepaald. De inventarisatie is onderdeel...