Wederopbouwwijken Fryslân

Inventarisatie uitgevoerd van de wederopbouwwijken in de dorpen en steden in de provincie. Door een vergelijking van kaartmateriaal uit verschillende jaren zijn de contouren van de tussen 1930 en 1970 gebouwde wederopbouwwijken bepaald. De inventarisatie is onderdeel van de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Fryslân.
(2009 iov Provinsje Fryslân)

Vaardigheden

Gepubliceerd op

8 oktober 2014