Vaarwegen Fryslân

Inventarisatie van alle huidige en historische vaarwegen in de provincie Fryslân. In een databestand zijn de ontstaansgeschiedenis, het gebruik door de jaren heen en het huidige gebruik/ toestand van de vaarwegen vastgelegd. In totaal zijn 1099 afzonderlijke vaarwegen geïnventariseerd. Onderdeel van de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Fryslân.
(2008 iov Provinsje Fryslân)

Vaardigheden

Gepubliceerd op

8 oktober 2014