Zuivelfabrieken Fryslân

Inventarisatie van alle huidige en historische zuivelfabrieken in de provincie. Aan de hand van literatuuronderzoek is aanvullende informatie verkregen over deze fabrieken. Daarnaast is bij iedere fabriek een locatiebezoek afgelegd, waarbij huidige toestand en gebruik zijn vastgelegd, en representatieve foto’s zijn gemaakt.
(2008 iov Provinsje Fryslân)

Vaardigheden

Gepubliceerd op

8 oktober 2014